Danh mục: CHẨN ĐOÁN và THIẾT LẬP MỤC TIÊU DOANH NGHIỆP

Showing only one result

CHẨN ĐOÁN và THIẾT LẬP MỤC TIÊU DOANH NGHIỆP

Tiếng Anh: Diagnosis và Alignment cho doanh nghiệp.

Khoá huấn luyện chuyên sâu để đánh giá thực trạng tổng thể 5 vấn đề với 100 chỉ mục quan trọng của 1 doanh nghiệp, từ đó xác định lại các Mục tiêu và khả năng đạt được mục tiêu trong tương lại của doanh nghiệp là gì?

Kết thúc 2-5 ngày làm việc (tuỳ quy mô công ty) Doanh nghiệp sẽ cùng với Business Coach thiết lập, lựa chọn được các chiến lược và lộ trình thực thi để tiến đến mục tiêu đã chọn lựa.

X