Danh mục: Đào tạo In-house

Hiển thị 1-9 của 18 kết quả

Đào tạo In-house

Giới thiệu về quy trình Đào tạo In-house, đào tạo theo yêu cầu hay đào tạo nội bộ tại công ty.

Đào tạo In-house là gì? Đào tạo nội bộ theo yêu cầu là gì?

Đào tạo in-house, hay đào tạo nội bộ, là một loại hình đào tạo của công ty bao gồm việc sử dụng chuyên môn, nguồn lực của chính công ty, thực hiện theo đúng thực tế hoạt động tại công ty. Hoạt động đào tạo nhân viên được thực hiện bởi các cán bộ, nhân viên nội bộ nhưng cũng có thể thuê Nhà huấn luyện chuyên nghiệp để thiết kế một chương trình huấn luyện phù hợp “đo ni đóng giày” cho công ty.

Khóa đào tạo đề cập đến việc giảng dạy các kỹ năng hoặc kiến ​​thức liên quan đến thực tế công việc đang diễn ra cho nhân viên với mục đích nâng cao hiệu quả và năng suất của họ cũng như toàn bộ tổ chức.

Thiết kế chương trình Đào tạo In-house nội bộ theo yêu cầu như thế nào?

Các công ty thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ theo đúng thực tế riêng biệt của riêng họ để giải quyết các nhu cầu kinh doanh cụ thể của công ty. Do đó, việc thiết kế các chương trình đào tạo nội bộ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô tổ chức, số lượng học viên, kết quả mong muốn của khóa đào tạo, v.v.

Dưới đây là một số bước chính để giúp các Nhà huấn luyện phối hợp với công ty để thiết kế các chương trình đào tạo nội bộ phù hợp nhất:

1. Đánh giá nhu cầu đào tạo theo nhu cầu?

Để thiết kế một chương trình đào tạo nội bộ, trước tiên một công ty sẽ cần thực hiện Đánh giá nhu cầu đào tạo. Ở đây, một số câu hỏi quan trọng cần xem xét là liệu công ty cần chương trình đào tạo một lần hay thường xuyên và những vấn đề chính nào mà đào tạo nội bộ sẽ hướng tới để cải thiện.

2. Thiết kế chương trình và bộ công cụ theo mẫu định sẵn

Để thiết kế một chương trình đào tạo nội bộ thành công, công ty cần quyết định đưa những gì vào bộ công cụ của chương trình, xem xét các nguồn lực cần thiết để phát triển các công cụ này và người giám sát quá trình. Các tài liệu đào tạo này có nhiều hình thức, bao gồm thuyết trình, hội thảo, hội thảo, đánh giá thường xuyên, kỳ thi, v.v.

3. Xác thực chương trình đào tạo

Trước khi triển khai một chương trình đào tạo nội bộ mới, trước tiên công ty cần xác nhận chương trình đó. Các công ty có thể sử dụng nhân viên hiện tại làm nhóm trọng tâm. Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của chương trình đào tạo nội bộ với một nhóm nhỏ và thực hiện những thay đổi cần thiết đối với chương trình ở giai đoạn sơ khai.

4. Đào tạo lại cho Giảng viên, nhà huấn luyện

Điều quan trọng là các Nhà huấn luyện doanh nghiệp cung cấp chương trình đào tạo nội bộ phải làm như vậy trong khi được trang bị đầy đủ. Do đó, các nhà huấn luyện có thể yêu cầu đào tạo trước từ các nhà quản lý nhân sự nội bộ, hoặc nhờ một nhà đào tạo bên ngoài để hỗ trợ đào tạo và thiết lập đào tạo cho giảng viên.

Các khóa học nào được thiết kế theo nhu cầu?

 1. Nhà Quản lý Hiệu suất cao
 2. Kỹ năng lãnh đạo cơ bản và nâng cao cho Quản lý.
 3. Xây dựng Quy trình chuẩn – Standard Operation Process (SOP)
 4. Huấn luyện chuyên gia bán hàng đỉnh cao
 5. Kỹ năng tìm kiếm khách hàng đỉnh cao.
 6. Quản trị thời gian hiệu suất cao.
 7. Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên nghiệp.
 8. Thuyết trình bán hàng – bán hàng sân khấu đỉnh cao.
 9. Huấn luyện chuyên gia đào tạo nội bộ.
 10. Huấn luyện team-building (workshop)
 11. Các kỹ năng mềm khác (52 kỹ năng quan trọng)

Ưu điểm của đào tạo theo yêu cầu là gì?

1. Các nhà huấn luyện cung cấp dịch vụ huấn luyện giá trị  hơn  công ty bạn đầu tư.

2. Các công ty phối hợp với Nhà huấn luyện doanh nghiệp có khả năng tùy chỉnh chương trình đào tạo theo nhu cầu riêng của họ.

3. Đào tạo tại Công ty  linh hoạt hơn về lịch trình.

4. Tiết kiệm chi phí đi lại cho nhân viên và các công ty con khác.

5. Đào tạo nội bộ cung cấp cho người huấn luyện khả năng thích ứng với việc đào tạo nếu cần.

6. Công ty có thể phát triển các công cụ của riêng mình và cũng có thể được thương mại hóa.

7. Cải thiện giao tiếp nội bộ trong tổ chức.

X