Danh mục: THUYẾT TRÌNH BÁN HÀNG ĐỈNH CAO

There are no available courses!

THUYẾT TRÌNH BÁN HÀNG ĐỈNH CAO

Tất cả mọi thành viên trong công ty luôn cần “bán” một sản phẩm, dịch vụ hay ý tưởng nào đó cho ban lãnh đạo, cho đồng nghiệp, cho nhân viên và chắc chắn là cho khách hàng, đối tác… và tất nhiên là trước rất nhiều người nghe…

Khoá huấn luyện trang bị cho học viên các kiến thức – kỹ năng – các bí kíp chuẩn bị và xử lý tính huống trong khi trình bày các bài thuyết trình bán hàng…

X