Đích đến dài hạn và tôn chỉ hành động giúp cho chúng ta không bao giờ lạc lối, trong một thế giới luôn biến động và đầy cám dỗ. Là một Nhà huấn luyện doanh nghiệp, Coach Thomas Trịnh Toàn cũng có định hướng rõ ràng về hoạt động của mình, luôn dùng các tiêu chí này để đo lường mọi hoạt động huấn luyện mang lại giá trị cho Khách hàng. Đó chính là tầm nhìn sứ mệnh và lời hứa thương hiệu của nhà huấn luyện doanh nghiệp.

1. Tầm nhìn của Nhà Huấn luyện Thomas Trịnh Toàn

“KIẾN TẠO THẾ GIỚI KINH DOANH THỊNH VƯỢNG bằng TƯ DUY và HỆ THỐNG HOÀN HẢO”

“Greaten Your Business by Great System & Yourself”

Tầm nhìn của tôi – Nhà huấn luyện kinh doanh


2. Sứ mệnh của nhà huấn luyện doanh nghiệp

Biến công ty thành cỗ máy kiếm tiền”

2.1 Transform Job/Self-employed to Business Owner – Biến “việc” kiếm tiền thành Bộ máy kiếm tiền hay nói cách khác là Giúp bạn làm Chủ việc kinh doanh thay vì làm thuê cho doanh nghiệp bạn.

Tôi tin rằng “kinh doanh thành công là biến công ty thành một cỗ máy và bạn phải bán được nó với giá cao…” => Tôi Đồng hành để hiện thực hoá mục tiêu cuộc đời của Khách hàng thông qua quá trình xây dựng và hoàn thiện cỗ máy kinh doanh đã được tối ưu hoá mọi nguồn lực cốt lõi… Tự mang tiền về cho chủ đầu tư xứng đáng.


“Xây dựng đội ngũ phù hợp”

2.2 Transform stars to ONE team – Nâng tầm đội ngũ giỏi để vận hành và nhân bản bộ máy kiếm tiền của bạn.

Tôi tin rằng “Bộ máy kinh doanh sẽ ngày càng hiệu quả hơn và bạn sẽ có thêm nhiều cỗ máy” nếu bạn có cộng sự phù hợp đồng hành => Tôi chú trọng Đào tạo & huấn luyện để giúp các chủ doanh nghiệp và đội ngũ xây dựng được hệ thống quy trình, chính sách toàn diện để đội ngũ nhân sự “gắn bó lâu dài – trung thành và phù hợp” giúp vận hành hiệu quả hệ thống các cỗ máy kinh doanh…


           “Thay đổi để thành công hơn”

2.3 Transform mindset to greaterMang đến góc nhìn tiến bộ để bạn trở thành tổng công trình sư của bộ máy, luôn dẫn dắt và làm chủ việc Kinh doanh của bạn.

Tôi tin rằng “nhiều chủ doanh nghiệp đã thành công – chúng ta muốn thành công hơn…”; Tôi cũng biết rằng “nhiều người đã từng thành công – nay lại đi xuống và vẫn kiên trì cố gắng, nhưng…” => Sứ mệnh của tôi là phải mang đến cho Khách hàng góc nhìn mới, nhận thức tiến bộ, soi ra được góc khuất của các lối mòn “thành công” trong quá khứ để thay đổi đồng thời khai thác năng lực cốt lõi để giúp công ty khách hàng ngày càng phát triển…


“hợp tác để thành công và tiến xa”

2.4 Transform Suppliers to Partners – Giúp bạn Lựa chọn và nâng tầm Nhà cung cấp cho cỗ máy hiệu quả thông qua các Uy trình và hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng.

Tôi tin rằng “một cỗ máy vận hành hiệu quả sẽ cần nguyên liệu đầu vào chất lượng và bền vững”  => Tập trung giúp khách hàng lựa chọn và dẫn dắt – nâng tầm các nhà cung cấp đồng hành phát triển trong dài hạn để đôi bên cùng thắng.3. Lời hứa thương hiệu của nhà huấn luyện doanh nghiệp: J.S.C

Journey to Success

“Tôi cam kết xây dựng chiến lược phù hợp với nguồn lực và năng lực cốt lõi của bạn để giúp bạn đạt mục tiêu cuộc đời”


Simple for Fools

Tôi cam kết mang đến cho bạn phương pháp đi đến thành công đơn giản nhất, phù hợp nhất với tất cả mọi người trong công ty bạn.


Cash Machine to sell

Tôi cam kết xây dựng và phát triển công ty bạn thành cỗ máy kiếm tiền có giá trị cao, có thể bán toàn bộ hoặc một phần và có thể nhượng quyền…


Xây dựng tầm nhìn sứ mệnh và lời hứa thương hiệu

Vui lòng liên hệ số điện thoại [0868 77 39 39]

Nhà Huấn luyện doanh nghiệp

Business COACH I Executive COACH I Chuyên gia HL Doanh Nghiệp

Thomas Trịnh Toàn (MBA)

X