DẠY KỸ NĂNG
$1,000/ Chuyên đề
- Dành cho Chủ DN và Quản Lý.
- Tối đa 15 người / lớp.
- Hình thức: Offline / WORKSHOP
- Coaching sau Đào tạo.
- 02 ngày / chuyên đề
CHI TIẾT
CÂU LẠC BỘ
$Chia sẻ/ Event
Các CLB như: ActionCLUB,
GrowthCLUB, BusinessCLUB,
ProfitCLUB, BookCLUB, SportCLUB.
- Yêu cầu cam kết -
- Được học và chia sẻ nhóm -
CHI TIẾT
X