Danh mục: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO QUẢN LÝ

Hiển thị 1-4 của 4 kết quả

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO CHO QUẢN LÝ

Chương trình Leader ship cấp độ CƠ BẢN nhất dành cho các cấp quản lý trong doanh nghiệp. Phân biệt vai trò của người quản lý và người lãnh đạo ở cấp trung. Giúp cho các cấp quản lý có tư duy – kỹ năng – kiến thức nền tảng về Lãnh đạo để dẫn dắt nhân sự cấp dưới đi theo đúng định hướng và chiến lược của Công ty.

X