Danh mục: THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG - BSC ỨNG DỤNG

Showing only one result

THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG - BSC ỨNG DỤNG

Mối qian hệ nhân quả giữa các “mặt trận” quan trọng trong một doanh nghiệp muốn phát triển đến mức “cực đại” trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và biến động:

1 – HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN (đội ngũ).

2 – QUY TRÌNH VÀ HỆ THỐNG (Kiểm tra – đánh giá – đo lường – xây dựng – thực thi – cải tiến…)

3 – KHÁCH HÀNG (Phát triển – chăm sóc – trao giá trị – trung thành)

4 – TÀI CHÍNH (Quản trị tài chính – dòng tiền – tồn kho – công nợ – đầu tư…)

X