Danh mục: Lập Kế hoạch Kinh Doanh thực chiến

Hiển thị 1-2 của 2 kết quả

Lập Kế hoạch Kinh Doanh thực chiến

Với hơn 17 năm đào tạo, huấn luyện, xây dựng và vận hành các công ty từ nhỏ đến lớn, Nhà huấn luyện kinh doanh Thomas Trịnh Toàn ít nhất đã có 17 lần lập Kế hoạch kinh doanh thực chiến cho công ty. Đồng thời, Nhà huấn luyện còn giúp hàng trăm công ty lớn nhỏ lập kế hoạch kinh doanh hàng năm theo tình hình thực tế thị trường, mục tiêu thực tế và nguồn lực sẵn có của Doanh nghiệp. Vì vậy các kế hoạch mang tính khả thi cực cao giúp các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện Kế hoạch này.

Tham khảo qua 13 điều cần có của bản kế hoạch kinh doanh thực chiến tại đây.

1. Kế hoạch kinh doanh thực chiến là gì?

Tại sao phải lập kế hoạch kinh doanh cho công ty bạn?

Thiết lập mục tiêu kinh doanh

Mục tiêu kinh doanh gồm các chỉ số gì?

Việc lập Kế hoạch kinh doanh quan trọng như thế nào?

2. Kế hoạch kinh doanh thực chiến quan trọng với công ty bạn không?

3. Làm thế nào để có bản kế hoạch kinh doanh thực chiến?

4. Kế hoạch kinh doanh thực chiến có chắc chắn giúp bạn thành công

5. Ai  thể giúp bạn hoàn thành bản kế hoạch kinh doanh thực chiến?

X