Hiển thị 1-5 của 5 kết quả

GROUP COACHING

Chương trình Coaching khai vấn cho một nhóm từ 5 – 7 chủ doanh nghiệp có chung NHÓM NGÀNH NGHỀ hoặc CHUNG đối tượng khác hàng nhưng không cạnh tranh nhau để đạt được mục tiêu của từng công ty.

X