Hiển thị 1-5 của 5 kết quả
Business Model Canvas cuốn BMG
30.000.000 ₫

Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm theo Business Model Canvas

Chương trình Workshop tổ chức In-house để xây dựng mô hình và lập kế hoạch kinh doanh hàng năm tối ưu cho Công ty theo Business Model Canvas được tổ chức từ 02 đến 04 ngày tuỳ theo quy mô và nhân sự công ty. Giới thiệu công cụ Lập…
0
9.900.000 ₫2.000.000 ₫

Chuyên đề Business Game “Trò chơi đòn bẩy kinh doanh”

Các nguyên tắc mà bạn sẽ học từ trò chơi này sẽ xây dựng lên thành công trong kinh doanh của bạn suốt đời. Nó sẽ thay đổi ý thức của bạn về những gì thực sự có thể.
1
9.900.000 ₫2.000.000 ₫

Chuyên đề System “Hệ thống cho doanh nghiệp”

Cung cấp phương pháp và tư duy xây dựng Hệ Thống cho công ty qua 09 bước xây dựng Hệ thống. Thiết lập sơ đồ tổ chức và xây dựng quy trình như thế nào?
111
5.000.000 ₫

Khoá huấn luyện Quy trình thao tác chuẩn SOP (In-house)

Khoá huấn luyện “Xây dựng quy trình thao tác chuẩn SOP” là chương trình huấn luyện được thực hiện In-House theo nhu cầu của Doanh nghiệp và Public để giúp các cấp quản lý và chủ doanh nghiệp xây dựng được một bộ Quy trình thao tác chuẩn cho toàn…
0
câu lạc bộ kiến tạo lợi nhuận bền vững
12.100.000 ₫

Câu lạc bộ “Kiến tạo lợi nhuận bền vững” – Profit Development Club

Nếu muốn đi nhanh hãy đi một mình, cần đi xa hãy đi cùng đồng đội. Câu lạc bộ “kiến tạo lợi nhuận bền vững” được xây dựng trên ý tưởng đó, kết hợp tiêu chí “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp” của ban Doanh Nhân thuộc tạp chí…
0
X