Danh mục: NHÀ QUẢN LÝ HIỆU SUẤT

Hiển thị 1-2 của 2 kết quả

NHÀ QUẢN LÝ HIỆU SUẤT

Khóa huấn luyện thực hiện online – trực tuyến hoặc offline – trực tiếp theo yêu cầu của doanh nghiệp và tại doanh nghiệp. Đây là khóa huấn luyện Nhà quản lý chuyên nghiệp thực chiến nhất được thực hiện bởi nhà huấn luyện doanh nghiệp với kinh nghiệm 18 năm thực chiến và chuyên môn sâu.

Khóa huấn luyện Nhà quản lý chuyên nghiệp gồm nội dung gì?

Bao gồm 05 chuyên đề đào tạo Tư duy, công cụ và kỹ năng cho các Trưởng Phòng, Giám đốc câp trung… Trang bị từ Kiến thức đến Kỹ năng và Tư duy + thái độ cho các Cấp Quản lý theo Tiêu chuẩn Chung và riêng theo yêu cầu của Công ty.

Ai là đối tượng tham gia khóa học này?

Đối tượng của khóa học  gồm:

  • Các Giám đốc công ty muốn thực hiện tốt nhất chức năng quản lý.
  • Các Giám đốc công ty xuất thân từ các ngành kỹ thuật, y, nha khoa, và các ngành khác đang vận hành doanh nghiệp.
  • Các trưởng phòng chức năng trong công ty.
  • Các key persons trong công ty.
  • Các cấp giám sát …
X