Danh mục: TƯ VẤN VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Hiển thị 1-4 của 4 kết quả

TƯ VẤN VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Bao gồm chương trình Đánh giá thực trạng, xây dựng mục tiêu trung và dài hạn, xây dựng chiến lược tổng thể ứng dụng Thẻ Điểm Cân Bằng, Lương 3P, SOP, SIPOC, SWOT… và Coaching để tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp để đạt mục tiêu đạt ra.

X