Danh mục: Đào tạo ứng dụng DISC

Showing only one result
CEO - Giám đốc thực hành hiệu quả
18.000.000 ₫

Action as CxO – Huấn luyện CEO thực hành hiệu quả

“Có thể gọi các Giám Đốc, CEO hay CxO đã tham gia và thực hành đúng 10 chuyên đề huấn luyện của chúng tôi là những người đã có được “Tấm bằng Thạc sĩ về Thực hành Kinh doanh thực chiến” … Việc còn lại là Hành động theo đủ…
0
X