Danh mục: Đào tạo ứng dụng DISC

Showing only one result
66.000.000 ₫18.000.000 ₫

CEO in Action – Huấn luyện CEO thực hành hiệu quả

“Tấm bằng Thạc sĩ về Thực hành Kinh doanh” trong chương trình 09 buổi của chúng tôi CEO in Action là tên gọi mà ActionCoach CBD firm đặt theo phiên bản tiếng Việt của khoá ActionCLUB được ActionCoach Global nhượng quyền; là một chương trình huấn luyện nhóm gồm 01…
0
X