Danh mục: BUSINESS MENTORING

Hiển thị 1-7 của 7 kết quả
Business Model Canvas cuốn BMG
30.000.000 ₫

Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm theo Business Model Canvas

Chương trình Workshop tổ chức In-house để xây dựng mô hình và lập kế hoạch kinh doanh hàng năm tối ưu cho Công ty theo Business Model Canvas được tổ chức từ 02 đến 04 ngày tuỳ theo quy mô và nhân sự công ty. Giới thiệu công cụ Lập…
0
Phát triển nhà Lãnh đạo đích thực
10.000.000 ₫

Khóa học phát triển kỹ năng lãnh đạo đích thực thực hành

Để phát triển và khai thác triệt để câu chuyện cuộc đời của bạn, giờ là bài học giúp các bạn rèn luyện để theo đuổi hành trình lành đạo đích thực. Nội dung khóa huấn luyện phát triển nhà lãnh đạo đích thực thực hành xoay quanh 05 yếu…
0
Hành trình nhà lãnh đạo đích thực
10.000.000 ₫

Khóa học kỹ năng lãnh đạo – Định hình nhà lãnh đạo trong bạn

Chúng ta là bức tranh ghép của tất cả những kinh nghiệm của chúng ta. Tính đến thời điểm bạn đọc thông tin về khoá học này, (*) nếu các kinh nghiệm và hành trình quá khứ cho các bạn sự Thành công (ít nhất là bạn nhận thấy vậy),…
0
Tầm nhìn nhà lãnh đạo đích thực
10.000.000 ₫

XÂY DỰNG TẦM NHÌN VÀ TÍNH CÁCH NHÀ LÃNH ĐẠO.

Lãnh đạo không phải là bẩm sinh, mà cần quá trình rèn luyện để trở thành nhà Lãnh đạo. DẪN NHẬP Lãnh đạo không phải là đặc tính thiên bẩm mà là kết quả của hành trình cả đời khám phá bản thân, đó chính là cánh cửa dẫn đến…
0
9.900.000 ₫2.000.000 ₫

Chuyên đề Business Game “Trò chơi đòn bẩy kinh doanh”

Các nguyên tắc mà bạn sẽ học từ trò chơi này sẽ xây dựng lên thành công trong kinh doanh của bạn suốt đời. Nó sẽ thay đổi ý thức của bạn về những gì thực sự có thể.
1
9.900.000 ₫2.000.000 ₫

Chuyên đề System “Hệ thống cho doanh nghiệp”

Cung cấp phương pháp và tư duy xây dựng Hệ Thống cho công ty qua 09 bước xây dựng Hệ thống. Thiết lập sơ đồ tổ chức và xây dựng quy trình như thế nào?
111
5.000.000 ₫

Khoá huấn luyện Quy trình thao tác chuẩn SOP (In-house)

Khoá huấn luyện “Xây dựng quy trình thao tác chuẩn SOP” là chương trình huấn luyện được thực hiện In-House theo nhu cầu của Doanh nghiệp và Public để giúp các cấp quản lý và chủ doanh nghiệp xây dựng được một bộ Quy trình thao tác chuẩn cho toàn…
0
X