Danh mục: BUSINESS MENTORING

Hiển thị 1-7 của 7 kết quả

BUSINESS MENTORING

Chương trình Mentoring cho một nhóm cổ đông hoặc một nhóm các quản lý cập trung để xây dựng công ty một cách tuần tự, bài bản để đạt được tầm nhìn, sứ mệnh và van hoá doanh nghiệp, từ đó đạt mục tiêu Trung và Dài hạn.

X