Thomas Trịnh Toàn - Business Coach
Trịnh Đặng Khánh Toàn Business Coach
Trịnh Đặng Khánh Toàn Tv HĐQT CMN
Trinh Đặng Khánh Toàn phát triển nhân sự
Trịnh Đặng Khánh Toàn huấn luyện
Trịnh Đặng Khánh Toàn đầy nhiệt huyết
thomas-trinh-toan-business-coach
Trịnh Đặng Khánh toàn tư vấn phát triển toàn diện
thomas-trinh-toan-business-coach-top-10
thomas-trinh-toan-business-coach-top-7
huấn luyện điều hành doanh nghiệp

BUSINESS COACH GIÚP GÌ CHO BẠN?

Chúng tôi, các Nhà huấn luyện doanh nghiệp đã từng huấn luyện cho hàng trăm doanh nghiệp nhận ra rằng “một doanh nghiệp muốn đạt được mục tiêu to lớn và lâu dài cần có một người thuyền trưởng có năng lực và có hoài bão lớn”.

…với tầm nhìn “KIẾN TẠO THẾ GIỚI KINH DOANH THỊNH VƯỢNG qua TƯ DUY HỆ THỐNG hoàn hảo”, chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp…

“Greaten Your Business by Great System & Yourself


6 LỢI ÍCH BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ BUSINESS COACH

… Các nhà huấn luyện doanh nghiệp [Business Coach I Executive Coach] chúng tôi tập trung nguồn lực vào Coaching – khai vấn để tìm ra được các thế mạnh cốt lõi của “người thuyền trưởng – chủ doanh nghiệp, của đội ngũ nhân sự chủ chốt”

1. Nhà huấn luyện BusinessCOACH “khiến” bạn xác định rõ và tập trung cao độ vào Mục tiêu!

Trước khi bạn đọc bài viết này, có bao giờ bạn hỏi mình và các cổ đông: “Mục đích bạn thành lập công ty là gì”? “Mục tiêu bạn xây dựng công ty để làm gì”? Mục tiêu cuộc đời hay mục tiêu nghề nghiệp của bạn là gì? Mong muốn cháy bỏng của bạn đối với cuộc sống là gì? Cái công ty bạn xây dựng này sẽ mang lại gì cho bạn?

Nhà huấn luyện doanh nghiệp I Business Coach sẽ cùng bạn làm rõ các vấn đề này trước tiên.

2. Nhà huấn luyện BusinessCOACH giúp công ty bạn tăng doanh thu và lợi nhuận!

Và khi bạn đã trả lời rõ ràng câu hỏi số 1 ở trên, Nhà huấn luyện doanh nghiệp sẽ cùng bạn làm rõ về mục  tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty bạn, doanh thu và lợi nhuận này phải giúp bạn thực hiện mục đích cuộc đời bạn… Nhà huấn luyện cùng bạn xây dựng con đường và kế hoạch hành động để công ty bạn thực hiện được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Nếu bạn nói rằng, bạn xây dựng công ty không phải chỉ vì doanh thu và lợi nhuận… thì tôi, nhà huấn luyện doanh nghiệp xin chúc mừng bạn… vì bạn có mục đích dài hạn và lớn lao hơn rất nhiều. Và chúng tôi vô cùng có hứng thú và trách nhiệm đồng hành cùng với bạn để phát triển công ty.

3. Nhà huấn luyện BusinessCOACH giúp công ty bạn Xây dựng được Quy trình, hệ thống, đòn bẩy cho doanh nghiệp

Như mục số 2 đã nói, đúng như vậy, không phải tất cả các chủ doanh nghiệp xây dựng công ty chỉ chăm chăm vào doanh thu, lợi nhuận… Mục tiêu của họ là xây dựng một công ty, một cỗ máy để tự vận hành khi không có bạn ở đó.

Giống như các bạn vẽ ra con đường, lập thành các công thức, hướng dẫn nhân sự, kiểm tra giám sát bằng quy trình và check list… và rồi khi không có bạn thì mọi hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra theo đúng những gì mà bạn muốn.

Chúng tôi – Nhà huấn luyện doanh nghiệp làm việc này cùng bạn.

Tham khảo thêm tại đây về Quy trình vận hành chuẩn.

4. Nhà huấn luyện BusinessCOACH giúp bạn Phát triển bản thân và góc nhìn mới

Có một câu chuyện nổi tiếng là: “Đôi mắt mỗi người có thể nhìn thấy ngàn dặm, vậy mà lông mày rất gần và cái gáy ngay phía sau, ai cũng có lại không thể tự thấy. Muốn thấy phải soi gương, nhưng gương cũng chỉ nhìn thấy lông mày, một gương thuần túy vẫn không thể nhìn thấy gáy!

Suy nghĩ, tư duy của tất cả chúng ta đều vậy, đối với người thành công cũng không khác gì.

Với cam kết luôn luôn nói thật về hiện trạng công ty của khách hàng chúng tôi luôn đau ra các câu hỏi và vấn đề để người chủ có thể thông qua chúng tôi nhìn thấy “gáy” của mình để từ đó phát triển bản thân và công ty mình tốt hơn. Luôn hướng đến mục đích đã định.

5. Nhà huấn luyện BusinessCOACH giúp bạn lựa chọn và Đào tạo đội ngũ nhân sự!

Các bạn tin mình đi, cho dù bạn có cỗ máy tuyệt vời mà người vận hành không tốt, hoặc không có người vận hành thì cỗ máy đó cũng không thể phát huy tác dụng.

Với các công cụ tâm lý hiện đại, kinh nghiệm phong phú, từ mục tiêu và góc nhìn bên ngoài… chúng tôi giúp các chủ doanh nghiệp lựa chọn được nhân sự, đào tạo được họ đúng mục tiêu, đưa ra các KPIs phù hợp khuyến khích đội ngũ nhận sự trở lên phù hợp nhất với chiến lược của công ty bạn.

6. Nhà huấn luyện BusinessCOACH giúp bạn Lựa chọn đúng chiến lược và giám sát thực thi

Với kinh nghiệm thực tiễn trong gần 20 năm xây dựng và vận hành, phát triển các doanh nghiệp.

Nắm vững các lý thuyết nền tảng về phân tích chiến lược như PESTEL, SWOT, 5 FORCES, BSC, OGSM… và các nền tảng khác như Lương 3P, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển đội ngũ…

Được tiếp xúc và huấn luyện cho hàng trăm doanh nghiệp lớn nhỏ đủ mọi ngành nghề hàng năm. 

Là chuyên gia và giảng viên chuyên giảng dạy về quản trị kinh doanh và chiến lược phát triển doanh nghiệp liên tục từ năm 2009 đến nay.

Có cơ hội tiếp xúc và nghiên cứu sự thành công của nhiều doanh nghiệp lớn như Masan, Viettel, Thế giới di động, Trường Hải, Vin Group, Vinamilk, TH True Milk.

Là thành viên lâu năm trong Hội đồng quản trị công ty sản xuất Colusa-Miliket, khởi nghiệp và đồng hành cùng công ty từ khi còn là nhân viên từ năm 2000 đến nay.

Nhà huấn luyện tin rằng luôn giúp công ty bạn và đội ngũ thiết lập được MỤC TIÊU phù hợp, xây dựng được chiến lược hiệu quả thực chiến nhất để đạt được mục tiêu kinh doanh.


Chương trình Huấn luyện, Khai vấn và Đào tạo của Nhà huấn luyện doanh nghiệp [Business Coach]

(Vui lòng click từng chỉ mục để xem chi tiết)

I. Business Coaching – Huấn luyện & Khai vấn

 1. Business Coaching 1:1
 2. Business Mentoring
 3. Group business coaching – vườn ươm khởi nghiệp
 4. Lập kế hoạch kinh doanh Thực chiến – theo quy mô công ty.
 5. Xây dựng và giám sát thực thi Kế hoạch hành động Quý

II. Đào tạo và huấn luyện In-house.

 1. Nhà Quản lý Hiệu suất cao
 2. Kỹ năng lãnh đạo cơ bản và nâng cao cho Quản lý.
 3. Xây dựng Quy trình chuẩn – Standard Operation Process (SOP)
 4. Huấn luyện chuyên gia bán hàng đỉnh cao
 5. Kỹ năng tìm kiếm khách hàng đỉnh cao.
 6. Quản trị thời gian hiệu suất cao.
 7. Kỹ năng giải quyết vấn đề chuyên nghiệp.
 8. Thuyết trình bán hàng – bán hàng sân khấu đỉnh cao.
 9. Huấn luyện chuyên gia đào tạo nội bộ.
 10. Huấn luyện team-building “gắn kết và phát triển đội ngũ”
 11. Các kỹ năng mềm khác (52 kỹ năng quan trọng)

III. Coaching phát triển nhân sự Cao cấp, chủ Doanh nghiệp:

 1. Coaching Huấn luyện Authentics Leaders – Nhà lãnh đạo đích thực.
 2. Đào tạo và huấn luyện ứng dụng DISC, Motivator để phát huy năng lực con người và tuyển chọn đội ngũ.
 3. Huấn luyện rèn luyện bản thân qua ứng dụng EIQ.

IV. Coaching và Tư vấn tái cấu trúc Doanh nghiệp toàn diện

 1. Chẩn đoán hiện trạng và thiết lập mục tiêu cho doanh nghiệp.
 2. Xây dựng và thực thi Văn Hoá Doanh Nghiệp.
 3. Ứng dụng thực chiến thẻ điểm cân bằng Balanced Score Card.
 4. Xây dựng bộ quy trình chuẩn vận hành Doanh nghiệp.
 5. Xây dựng và thục thi Chiến lược công ty theo OGSM.
 6. Xây dựng hệ thống lương 3P.
 7. Xây dựng từ điển năng lực cho đội ngũ nhân sự.


Lời hứa thương hiệu của Nhà huấn luyện doanh nghiệp: J.S.C

Journey to Success”

“Tôi cam kết xây dựng chiến lược phù hợp với nguồn lực và năng lực cốt lõi của bạn để giúp bạn đạt mục tiêu doanh nghiệp và mục tiêu cuộc đời”


Simple for Fools”

Tôi cam kết mang đến cho bạn phương pháp đi đến thành công đơn giản nhất, phù hợp nhất với tất cả mọi người trong công ty bạn.


Cash Machine to sell”

Tôi cam kết xây dựng và phát triển công ty bạn thành cỗ máy kiếm tiền có giá trị cao, có thể bán toàn bộ hoặc một phần và có thể nhượng quyền…

MBA, BusinessCOACH Thomas Trịnh Toàn

Chia sẻ về 

Nghề Huấn luyện Doanh nghiệp – Business Coaching

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

______________________________________

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

______________________________________

Video chia sẻ của BusinessCOACH

Video chia sẻ của BusinessCOACH

Video chia sẻ của BusinessCOACH

Các khóa học dành cho Chủ Doanh nghiệp

5 bước xây dựng một doanh nghiệp Thành Công và Bền vững

ActionCoach định nghĩa một doanh nghiệp Thành công là Doanh nghiệp mang tính Thương Mại, Sinh lời, Vận hành hiệu quả mà không cần có mặt người chủ Doanh nghiệp tại công ty.

Các bài viết mới nhất

TOP 1 khoá đào tạo kỹ năng bán hàng thực chiến 2024

11/06/2024

“Muốn giàu thì phải kinh doanh” tuy nhiên không phải ai kinh doanh cũng đều thuận lợi, dễ dàng. Doanh số công…

Kỹ Năng Định Vị Và Đọc Vị Khách Hàng Trong Bán Hàng Thực Chiến

11/06/2024

Trong lĩnh vực bán hàng, kỹ năng định vị và đọc vị khách hàng thực chiến là hai yếu tố không thể thiếu…

Làm thế nào cải thiện kỹ năng bán hàng thực chiến 2024?

10/06/2024

Ngày nay, các doanh nghiệp rất chú trọng vào việc cải thiện kỹ năng bán hàng thực chiến cho đội ngũ kinh…

10 phẩm chất cần có của một nhân viên bán hàng thực chiến

10/06/2024

Bạn đam mê ngành bán hàng và muốn trở thành một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp và thành công? Nếu muốn…

Bật mí cách xây dựng và quản lý Mạng Lưới Bán Hàng Thực Chiến

07/06/2024

Trong môi trường kinh doanh, việc xây dựng và quản lý mạng lưới bán hàng thực chiến không chỉ là một điều cần…

Bí Quyết Xây Dựng Mối Quan Hệ Vững Chắc với Khách Hàng Trong Bán Hàng thực chiến

07/06/2024

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, mối quan hệ với khách hàng không chỉ đơn giản là việc giao dịch mua…

CÁC SỰ KIỆN GẦN NHẤT

No Events Available
18+
NĂM kinh nghiệm VẬN HÀNH VÀ HUẤN LUYỆN DOANH NGHIỆP
1000+
HỌC VIÊN THAM GIA
200+
BUỔI HUẤN LUYỆN hàng năm
200
HỌC VIÊN (coaching nhóm và Coaching 1:1)

Cảm nhận của Khách hàng

Các Khách hàng dưới đây đã được Business Coach Thomas Trịnh Toàn xin phép đăng thông tin và đã được đồng ý.

Các Khách Hàng tiêu biểu

Dưới đây là các Khách hàng đã sử dụng dịch vụ huấn luyện của ActionCoach và của Coach Thomas Trịnh Toàn trong thời gian qua.

X