Danh mục: POWER TRAIN the TRAINER to TRAIN

There are no available courses!

POWER TRAIN the TRAINER to TRAIN

Khi một nhà quản lý, chủ công ty, cấp giám sát hay các chuyên viên huấn luyện của công ty trở thành một Trainer chuyên nghiệp… học sẽ giúp cho nguời nghe là các đồng nghiệp, nhân viên, khách hàng, đối tác được truyền cảm hứng, hiểu rõ được cần làm gì và “không ngủ gật”….

Chắc chắn họ cần nắm được kiến thức – luyện thành kỹ năng và có tư duy tốt để huấn luyện cho người nghe… Khoá học cung cấp và huấn luyện các nhà huấn luyện nội bộ thành người truyền đạt kiến thức và truyền cảm hứng để triển khai ý tưởng và chiến lược của công ty đến cấp đọ tiếp theo Hiệu quả nhất.

X