Danh mục: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỈNH CAO

Showing only one result

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỈNH CAO

Khi có bất kỳ việc gì đó xảy ra trong Công ty hoặc cuộc sống mà có nguy cơ gây ra các hậu quả không mong muốn cho Doanh nghiệp… có thể mỗi người sẽ có cách xử lý riêng cho mình. Nhưng trong một tổ chức, việc nhất quán tư duy và phương thức giải quyết các sự việc phát sinh cần được thống nhất, có trình tự, win-win cho các bên tham gia, hài hoà về tư tưởng lâu bền cho đội ngũ nhân sự …

Khoá huấn luyện này cung cấp lộ trình – phương pháp hiệu quả – giải quyết vấn đề một cách thấu đáo và tận gốc rễ – lập thành quy trình chuẩn giúp các công ty chuyên nghiệp + nhất quán khi xử lý các vấn đề bên trong và bên ngoài công ty, nhằm xây dựng được văn hoá doanh nghiệp bền vững và hướng đến giá trị mang lại cho Khách hàng của công ty.

X