Danh mục: XÂY DỰNG QUY TRÌNH CHUẨN SOP

Hiển thị 1-3 của 3 kết quả
Khoá học Kỹ năng giải quyết vấn đề đạt hiệu quả cao
33.000.000 ₫

Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả

Khoá huấn luyện tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả cao bao gồm 4 phần được diễn ra trong vòng 3 ngày. Được huấn luyện chuyên sâu bởi các Nhà huấn luyện doanh nghiệp kinh nghiệm và thực chiến.
16
2.000.000 ₫

Chuyên đề System “Hệ thống cho doanh nghiệp”

Cung cấp phương pháp và tư duy xây dựng Hệ Thống cho công ty qua 09 bước xây dựng Hệ thống. Thiết lập sơ đồ tổ chức và xây dựng quy trình như thế nào?
111
5.000.000 ₫

Khoá huấn luyện Quy trình thao tác chuẩn SOP (In-house)

Khoá huấn luyện “Xây dựng quy trình thao tác chuẩn SOP” là chương trình huấn luyện được thực hiện In-House theo nhu cầu của Doanh nghiệp và Public để giúp các cấp quản lý và chủ doanh nghiệp xây dựng được một bộ Quy trình thao tác chuẩn cho toàn…
0
X