Chuyên đề “Purpose” xây dựng chiến lược công ty

Giúp công ty xây dựng ĐÍCH ĐẾN, Chiến lược công ty

+ Tầm nhìn

+ Sứ mệnh

+ Giá trị văn hóa

+ Thiết lập Mục tiêu

+ Phương cách đạt mục tiêu

… cho doanh nghiệp và đội ngũ.

tham khảo thêm tại https://thomastrinhtoan.comcourses/actionclub-huan-luyen-nhom/

X