Chuyên đề TEAM “Xây dựng đội ngũ chiến thắng”

Xây dựng đội ngũ chiến thắng

Chuyên đề cung cấp cho các Chủ doanh nghiệp 06 chìa khoá then chốt (6 Keys) để xây dựng 01 đội ngũ Chiến Thắng. Tư duy làm việc nhóm hiệu quả. Phát huy thế mạnh đội ngũ qua việc vận hành đủ 16 xy-lanh động lực trong toàn bộ đội ngũ như thế nào? Lựa chọn thành viên trọng TEAM như thế nào để làm việc hiệu quả?

+ Định nghĩa về team work

+Tư duy để có một winning team

+ Phương pháp để thay đổi thói quen

+ Công thức để thay đổi nỗi sợ

+ Nguyên lý của tảng băng

+ Chìa khóa để có một winning team

+ Chất lượng cuộc sống

Tham khảo thêm tại: https://thomastrinhtoan.comcourses/actionclub-huan-luyen-nhom/

X