Huấn luyện Doanh nghiệp Coaching 1-1

Bạn đã sẵn sàng quản lý một công ty mà bạn hằng mơ ước?

Chương trình huấn luyện one-to-one (1-2-1) là chương trình huấn luyện trực tiếp với nhà Huấn luyện Doanh nghiệp của ActionCOACH nhằm giúp bạn đạt được thành công lâu dài trong công việc kinh doanh. Chúng tôi tôi có thể giúp bạn phát triển bất kỳ loại hình kinh doanh nào… câu hỏi chính của chúng tôi là: bạn đã sẵn sàng phát triển, thay đổi và trau dồi kiến thức chưa? Chúng tôi là nhóm những nhà quản lý doanh nghiệp thực hiện chương trình huấn luyện … và thành quả chính là một khi bạn đủ điều kiện tham gia chương trình, chúng tôi cam kết bạn sẽ đạt được kết quả mong đợi.

Chương trình này phù hợp với bạn nếu …

  • Doanh nghiệp của bạn đang phát triển tốt nhưng chưa hoạt động được hết khả năng của nó.
  • Bạn mong muốn phát triển một đội ngũ nhân sự hoàn hảo cho doanh nghiệp.
  • Bạn muốn nhanh chóng mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng và hệ thống hóa kinh doanh.
  • Bạn cần trợ giúp tăng giá trị của doanh nghiệp trong thị trường.
  • Bạn quyết tâm đạt được sự thay đổi và phát triển vượt bậc trong công việc kinh doanh của bạn.
X