Chuyên đề Marketing Streetwise “Marketing Thời hiện đại”

Phương cách quản lý các chiến dịch Marketing hiệu quả? Tại sao Khách hàng chọn mua Sản phẩm của công ty bạn mà không phải của đối thủ? USP của Công ty bạn là gì? 4 cách tạo ra USP cho công ty của bạn để thuyết phục Khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ của Công ty bạn? Chăm sóc Khách hàng qua thang sản phẩm và 7 nấc thang khách hàng như thế nào để có biến phí Marketing bằng 0 đồng?

+ Phương pháp xây dựng USP

+ Phương pháp xây dựng chính sách bán hàng để tạo USP

+ 04 cách tạo USP cho doanh nghiệp

+ 7 nấc thang để tạo ra khách hàng trung thành

+ Khách hàng bỏ bạn đi… Vì sao?

Tham khảo tại: https://thomastrinhtoan.comcourses/actionclub-huan-luyen-nhom/

X