Chuyên đề Sales “Xây dựng và quản trị đội sales hiệu quả”

Xây dựng và quản lý team sales hiệu quả qua việc huấn luyện tư duy và kịch bản bán hàng qua DISC, VAK, Lập trình ngôn ngữ tư duy… Xác định 04 bước xây dựng sự nhận biết và lựa chọn sản phẩm của Công ty bạn? Niềm tin của Bạn / của nhân viên hình thành ra sao? Nếu không có niềm tin thì liệu đội sales có làm việc hiệu quả?

Phân biệt 4 dạng người bán hàng, điểm thuận lợi và bất lợi

+ Khi nào thì khách hàng ra quyết định mua hàng

+ Niềm tin về tiền – về công ty – về thương hiệu…

+ Phân biệt 3 dạng người trong giao tiếp

+ 4 bước học tập

+ Phương pháp đặt câu hỏi và lắng nghe

+ Định vị Khách hàng qua DISC

+ 10 Tiêu chuẩn gọi điện thoại

+ Phương pháp xử lý từ chối mua hàng

Tham khảo thêm tại: https://thomastrinhtoan.comcourses/actionclub-huan-luyen-nhom/

X