Khoá huấn luyện Quy trình thao tác chuẩn SOP (In-house)

Khoá huấn luyện “Xây dựng quy trình thao tác chuẩn SOP” là chương trình huấn luyện được thực hiện In-House theo nhu cầu của Doanh nghiệp và Public để giúp các cấp quản lý và chủ doanh nghiệp xây dựng được một bộ Quy trình thao tác chuẩn cho toàn bộ hoạt động của Công ty.

Nếu huấn luyện In-house (Theo thực tế nhu cầu của công ty) thì chương trình sẽ giúp công ty xây dựng được bộ Quy trình thao tác chuẩn cho mọi hoạt động của công ty. Nếu huấn luyện public (huấn luyện theo chương trình định sẵn) thì cung cấp cho các cấp quản lý, chủ doanh nghiệp tham dự hiểu, nắm được tư duy vận hành, xây dựng đươc các quy trình cơ bản nhất để làm nền tảng cho việc xây dựng bộ quy trình thao tác chuẩn cho công ty mình.

Quy trình thao tác chuẩn SOP có vai trò gì trong doanh nghiệp?

Quy trình thao tác chuẩn – SOP là gì?

SOP viết tắt từ Standard Operating Procedure, có nghĩa là quy trình các thao tác chuẩn, bao gồm hệ thống các quy trình được tạo ra nhằm hướng dẫn đội ngũ nhân viên thực hiện nhất quán và duy trì chất lượng công việc.

SOP - Standerd Operating Process - quy trình thao tác chuẩn

Đặc biệt với nhân viên mới, SOP sẽ giúp bạn làm quen dễ dàng hơn với thực tế.

Danh mục các quy trình thao tác chuẩn SOP hạn chế tối đa sai sót có thể xảy ra nếu bạn làm đúng theo các bước được quy định.

Vai trò của Quy trình thao tác chuẩn SOP trong doanh nghiệp

Mục đích chính của doanh nghiệp khi đặt ra quy chuẩn SOP là cải thiện hiệu suất hoạt động mà vẫn tiết kiệm thời gian, duy trì chất lượng công việc trên toàn hệ thống. Trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, từng bộ phận sẽ có SOP khác nhau. Đồng thời, việc áp dụng SOP trong doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguyên vật liệu, tránh tình trạng lãng phí.

Đối với các vị trí Quản lý trong doanh nghiệp, SOP là cơ sở hướng dẫn, đào tạo nhân viên mới, cũng là tiêu chuẩn để đánh giá năng lực hay phân loại nhân viên. Từ quy trình SOP của từng bộ phận, lãnh đạo có cơ sở đề bạt, khen thưởng hoặc kỷ luật nhân viên. Do vậy, việc tuân thủ thực hiện SOP trong doanh nghiệp là rất quan trọng.

Các bước xây dựng quy trình thao tác chuẩn SOP

Tham khảo thêm bài viết về 11 bước xây dựng Quy trình thao tác chuẩn tại đây.

Quy trình thao tác chuẩn SOP là cách thức tốt nhất thực hiện một quá trình công việc để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Tạo ra 1 sản phẩm dịch vụ với chất lượng nhất quán, thống nhất và đảm bảo tất cả các SP và dịch vụ mang đến cho Khách Hàng, cho nội bộ theo cùng 1 cách thống nhất và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Flow chart của 1 SOP - Quy trình thao tác chuẩn

Quy trình thao tác chuẩn quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào.

Thực hiện công việc theo quy trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và năng suất.

Các rủi ro cũng được phòng ngừa. Các quy trình còn là cơ sở cho việc cải tiến liên tục.

Nội dung chính của Khoá huấn luyện:

 1. Làm rõ lại 9 bước xây dựng Hệ Thống cho Doanh Nghiệp
 2. Xác định Mục tiêu và Nhiệm vụ chính của Công ty
 3. Xây dựng Sơ đồ tổ chức của Công ty
 4. Xác định chức năng – nhiệm vụ của các Phòng ban trong công ty
 5. Xác định các bước thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty
 6. Xây dựng các quy trình theo thực tế công việc các phòng ban
 7. Vẽ, viết và thể chế hoá Quy trình SOP
 8. Thực hiện demo các quy trình và chỉnh sửa
 9. Thiết lập các biểu mẫu cho các quy trình
 10. Xây dựng mã số quy trình và mã số biểu mẫu theo hệ thống
 11. Hướng dẫn kiểm soát nội bộ quy trình và hồ sơ (Audit)

Nhà huấn luyện doanh nghiệp thực hiện chương trình

Business COACH I Executive COACH I Chuyên gia Huấn luyện doanh nghiệp

MBA, Thomas Trịnh Toàn

X