Chuyên đề System “Hệ thống cho doanh nghiệp”

Chuyên đề này đươc các Nhà huấn luyện doanh nghiệp chia sẻ giúp cho các doanh nghiệp từng bước thiết lập được hệ thống vận hành cho doanh nghiệp.

Phương pháp xây dựng Hệ Thống vận hành cho doanh nghiệp

Xây dựng Hệ Thống của doanh nghiệp qua 09 bước.

Thiết lập sơ đồ tổ chức như thế nào để vận hành hiệu quả?

Xây dựng tầm nhìn và sứ mệnh cho doanh nghiệp

Thiết lập luật chơi

Xây dựng Quy trình thao tác chuẩn SOP thực chiến

Mục đích chính của doanh nghiệp khi đặt ra quy chuẩn SOP là cải thiện hiệu suất hoạt động mà vẫn tiết kiệm thời gian, duy trì chất lượng công việc trên toàn hệ thống. Trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào, từng bộ phận sẽ có SOP khác nhau. Đồng thời, việc áp dụng SOP trong doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguyên vật liệu, tránh tình trạng lãng phí.

Chìa khóa để xây dựng đòn bẩy

9 bước hệ thống hóa doanh nghiệp

Xây dựng Quy trình thao tác chuẩn

Quy trình thao tác chuẩn quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào.

Thực hiện công việc theo quy trình bảo đảm chất lượng, tiến độ và năng suất.

Phương pháp căn bản biến Công ty thành cỗ máy

Phương pháp để xây dựng doanh nghiệp theo nguyên tắc: 80% công việc được xử lý bằng hệ thống công nghệ; 20% công việc được xử lý bằng con người.

Xây dựng hệ thống vận hành doanh nghiệp

Tham khảo thêm tại: https://thomastrinhtoan.com/courses/actionclub-huan-luyen-nhom/

X