Chuyên đề Generating Cash “kiến tạo dòng tiền”

Buổi này sẽ tập trung vào tầm quan trọng của marketing và làm thế nào bạn có vận hành tốt nhất để đạt được các mục tiêu kinh doanh. Học về sức mạnh của đòn bẩy. Xây dựng các kênh Quảng Cáo và Marketing như thế nào để chủ động về Dòng tiền? Các việc làm có thể gây thất thoát tiền của Chủ doanh nghiệp là gì? Thiếu hụt tiền diễn ra như thế nào và cách khắc phục?

+ 4 phương pháp tạo đòn bẩy trong kinh doanh

+ Phương pháp biến chi phí Marketing thành chi phí đầu tư

+ 5 cách để gia tăng lợi nhuận

+ Phương pháp xác định thị trường mục tiêu

+ 3 hạng mục quan trọng nhất giúp chiến lược Marketing thành công.

Tham khảo thêm tại https://thomastrinhtoan.comcourses/actionclub-huan-luyen-nhom/

X