Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm theo Business Model Canvas

Business Model Canvas cuốn BMG

Chương trình Workshop tổ chức In-house để xây dựng mô hình và lập kế hoạch kinh doanh hàng năm tối ưu cho Công ty theo Business Model Canvas được tổ chức từ 02 đến 04 ngày tuỳ theo quy mô và nhân sự công ty.

Giới thiệu công cụ Lập kế hoạch kinh doanh hàng năm “Business Model Canvas”

Business Model Canvas là một mô hình (template) quản trị chiến lược được sử dụng để phát triển các mô hình kinh doanh mới và hệ thống hoá lại các mô hình hiện có bằng việc rà soát và lập Kế hoạch kinh doanh hàng năm cho công ty.

Lập Kế hoạch kinh doanh hàng năm theo mô hình này giúp doanh nghiệp có được một biểu đồ trực quan trên 1 trang giấy với các yếu tố mô tả đề xuất giá trị, cơ sở hạ tầng, khách hàng và tài chính của một công ty hoặc sản phẩm.

Nó giúp hỗ trợ các doanh nghiệp rà soát và điều chỉnh các hoạt động của họ bằng cách minh họa những yếu tố tiềm ẩn trong các mảng hoạt động khác nhau của Doanh nghiệp nhằm giúp DN hoạt động hiệu quả nhất. Click vào phần Mô tả để xem chi tiết thêm.

Mô tả mô hình lập Kế hoạch kinh doanh hàng năm theo BUSINESS MODEL CANVAS

Trước khi ký hợp đồng huấn luyện work-shop Lập kế hoạch kinh doanh năm theo mô hình Business Model Canvas – Công ty Khách hàng cần cung cấp thông tin theo mẫu TNA hoặc theo mẫu khảo sát tình hình doanh nghiệp.

HÌNH THỨC HUẤN LUYỆN: Team Activity và workshop – tất cả đội ngũ Key của công ty tham gia góp ý cho các chiến lược mà công ty sẽ lựa chọn cho ít nhất 1 năm tới.

Đối tượng: Chủ doanh nghiệp và đội ngũ Key Persons của công ty.


Ngày 01: Tìm hiểu các khối hoạt động theo thực trạng công ty và xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm

Mục đích: để ghi nhận các góc của hoạt động hiện tại của công ty, công ty đặt mục tiêu cải thiện các khía cạnh (block) nào trong mô hình.

1. Các hoạt động chính theo Business Model Canvas trong kế hoạch kinh doanh hàng năm là gì?

Mục tiêu: Xác định tầm nhìn – sứ mệnh – Van hoá và Mục tiêu của công ty và đội ngũ nhân sự trong công ty.

Các hoạt động quan trọng nhất trong việc thực hiện các giá trị cốt lõi đã được xác định của công ty.

2. Nguồn lực chính theo Business Model Canvas là gì?

Mục tiêu: Phân tích điểm mạnh và các nguồn lực sẵn có và tiềm ẩn của công ty.

Các nguồn lực cần thiết để tạo ra giá trị cho khách hàng. Chúng được coi là tài sản cần thiết cho một công ty để duy trì và hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Các nguồn lực này có thể là con người, tài chính, vật chất và trí tuệ.

3. Mạng lưới đối tác theo Business Model Canvas là gì?

Mục tiêu: Xác định các đối tác chính trong toàn bộ chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị mà công ty mang đến tận tay khách hàng.

Để tối ưu hóa hoạt động và giảm thiểu rủi ro của mô hình kinh doanh, các tổ chức thường vun đắp mối quan hệ người mua – nhà cung cấp để họ có thể tập trung vào hoạt động cốt lõi của mình. Các liên minh kinh doanh bổ sung cũng có thể được xem xét thông qua các liên doanh hoặc liên minh chiến lược giữa các đối thủ cạnh tranh hoặc không phải là đối thủ cạnh tranh.

4. Định vị giá trị doanh nghiệp theo Business Model Canvas:

Mục tiêu: định vị – tuyên bố và cam kết trao giá trị đến khách hàng là gì? Làm sao để thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ? Lời hứa của công ty là gì?

 • Tập hợp các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Định vị giá trị của một công ty là yếu tố phân biệt Công ty đó với các đối thủ cạnh tranh.
 • Định vị giá trị cung cấp giá trị thông qua các yếu tố khác nhau như tính thời đại, hiệu suất, khả năng tích ứng, “định nghĩa hoàn thành công việc”, thiết kế, thương hiệu / trạng thái, giá cả, giảm chi phí, giảm rủi ro, khả năng tiếp cận và sự tiện lợi / khả năng sử dụng.
 • Định vị được giá trị công ty, tham khảo bài viết về 04 cách xây dựng USP bằng cách click vào hình.

5. Phân khúc khách hàng theo Business Model Canvas:

Mục tiêu: Xác định được đối tượng khách hàng và số lượng mà công ty cố gắng phục vụ.

Các nhóm khách hàng khác nhau có thể được phân khúc dựa trên các nhu cầu và thuộc tính khác nhau của họ để đảm bảo thực hiện chiến lược doanh nghiệp phù hợp nhằm đáp ứng các đặc điểm của các nhóm khách hàng đã chọn.

Ngày 02: Các hoạt động tiếp theo và phần tổng hợp kế hoạch kinh doanh hàng năm

6. Các kênh tiếp cận Khách Hàng mục tiêu theo Business Model Canvas:

Mục tiêu: xác định ra được kế hoạch tìm kiếm đủ các thị trường mụng tiêu – xây dựng các thông điệp phù hợp để tiếp cận từng nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu.

Thiết lập Các kênh phân phối bao gồm cả truyền thông và giao hàng cho Khách hàng.

7. Mối quan hệ với khách hàng trong Business Model Canvas:

Mục tiêu: xác định ra được các chiến lược cốt lõi đạt mục tiêu doanh thu.

 • Làm thế nào doanh nghiệp sẽ có được khách hàng mới.
 • Các chiến lược doanh nghiệp sẽ giữ khách hàng mua hoặc sử dụng dịch vụ của mình
 • Các chiến lược doanh nghiệp sẽ tăng doanh thu từ khách hàng hiện tại.

8. Cơ cấu chi phí trong kế hoạch kinh doanh hàng năm

Mục tiêu: xác định ra được kế hoạch chi phí tổng cho một công ty.

 • Chi phí cố định.
 • Biến phí.

9. Xác định các Sản phẩm / dịch vụ tạo ra dòng doanh thu cho doanh nghiệp trong bản kế hoạch kinh doanh hàng năm?

Mục tiêu: xác định ra được kế hoạch doanh thu tổng cho một công ty.

 • Cách một công ty tạo ra thu nhập từ mỗi phân khúc khách hàng.
 • Xây dựng phễu khách hàng.
 • Xây dựng thang các sản phẩm tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp theo vòng đời khách hàng.
 • Lập thành bảng Kế hoạch Doanh thu tổng cho doanh nghiệp.

Ngày 3: Hoàn thành bảng kế hoạch chiến lược kinh doanh dài hạn, bản kế hoạch kinh doanh năm và các tuyên bố.


Ứng dụng Business Model Canvas vào lập chiến lược và kế hoạch kinh doanh hàng năm cho công ty bạn

Thực hành trên bản mẫu Business Model Canvas

Business Model Canvas có thể được in ra trên một trang giấy lớn (One page strategy Management) để các nhóm nhân sự trong công ty có thể cùng nhau bắt đầu phác thảo và thảo luận về các yếu tố của mô hình kinh doanh với các ghi chú hoặc bút đánh dấu trên bảng.

Mẫu Business Model Canvas để làm Kế hoạch kinh doanh hàng năm

Bản quyền sử dụng Business Model Canvas để lập Kế hoạch kinh doanh hàng năm

Nó là một công cụ thực hành giúp thúc đẩy sự hiểu biết, thảo luận, sáng tạo và phân tích. Nó được phân phối theo giấy phép  và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào đối với các doanh nghiệp lập mô hình.

Trợ giúp thực hiện Kế hoạch kinh doanh hàng năm bằng Business Model Canvas

Bạn có thể đăng ký tham gia buổi thiết lập Business Model Canvas workshop tại đây.

Đăng ký tham dự work-shop

Nếu bạn có một Business Coach đồng hành để lập mô hình này cùng với công ty bạn, Business Coach có thể cung cấp các góc nhìn đa chiều và giúp bạn phát huy tối đa nguồn lực sẵn có của bạn thì đấy là điều tuyệt vời.

X