Event Category: Sự kiện nổi bật [ Trang chủ ]

Kế họach kinh doanh thực chiến là gì

Khóa huấn luyện Lập Kế hoạch Kinh doanh “thực chiến”

Giới thiệu về Khóa huấn luyện lập kế hoạch kinh doanh thực chiến 2022, chương trình được tổ chức 03 kỳ mỗi năm vào các tháng 11, tháng 12 và tháng 1 hàng năm để giúp cho các Chủ Doanh nghiệp có được bản kế hoạch kinh doanh cho năm hoạt động kinh doanh tiếp […]

banner developing

5 bước xây dựng doanh nghiệp bền vững thành công

Để thành tài, chúng ta từng bước qua các bậc học từ Tiểu học – Trung học – Đại học – Cao học rồi Tiến sỹ. Để xây nhà chúng ta bắt đầu từng bước từ tư vấn – thiết kế – làm móng – xây thô – hoàn thiện và trang trí nội thất. […]

Chương trình lập Kế Hoạch năm AOP – Annual Operation Planning 2022

Chương trình lập Kế hoạch hàng năm AOP – nhằm huấn luyện cho các chủ Doanh nghiệp và đội ngũ trong 03 ngày – ngày đầu và 2 ngày sau sẽ cách nhau 01 tuần của Actioncoach CBD.   Kỳ này, chương trình sẽ được tổ chức vào tháng 10/2021, cụ thể là ngày 18/10 […]

Lập Kế hoạch hành động quý

Lập Kế Hoạch Hành Động Quý để đo lường Kế hoạch kinh doanh

Để hình thành thói quen tốt và đo lường hoạt động hàng quý của các Công ty, cứ mỗi 90 ngày (vào cuối quý trước) Công ty chúng tôi tổ chức chương trình Lập kế hoạch hành động (ActionPLAN) quý tiếp theo và chuẩn bị khởi đầu cho quý mới, các doanh nghiệp cần rà […]

X