NGÀY HỘI “LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022 – kỳ 2”

Kế hoạch kinh doanh chung
  • 26/11/2021 - 08:00
  • Thực hiện ONLINE qua ZOOM - ID và Pass (Khách hàng nhận trước sự kiện)

Lập kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 – bắt đầu từ tháng 11.2021 liệu có phù hợp chưa? Chúng ta cần chuẩn bị gì?

Tham khảo thông tin tại đây:

 

 

THÔNG TIN SỰ KIỆN :

  • Ngày bắt đầu:26/11/2021
  • Thời gian:08:00
  • Ngày kết thúc:28/11/2021
  • Thời gian kết thúc:17:30
  • Số lượng tham gia:100
  • Địa điểm:Thực hiện ONLINE qua ZOOM - ID và Pass (Khách hàng nhận trước sự kiện)
X