Chương trình lập Kế Hoạch năm AOP – Annual Operation Planning 2022

  • 18/10/2021 - 07:30
  • Thực hiện ONLINE qua ZOOM - ID và Pass (Khách hàng nhận trước sự kiện)

Chương trình lập Kế hoạch hàng năm AOP – nhằm huấn luyện cho các chủ Doanh nghiệp và đội ngũ trong 03 ngày – ngày đầu và 2 ngày sau sẽ cách nhau 01 tuần của Actioncoach CBD.

 

Kỳ này, chương trình sẽ được tổ chức vào tháng 10/2021, cụ thể là ngày 18/1022-23/10/2021.

Mục tiêu: Giúp cho các chủ Doanh nghiệp lập được định hướng 10 năm, lập được kế hoạch 5 năm – 3 năm và 1 năm… 

Chương trình hướng tới việc tạo ra một cộng đồng các Doanh nghiệp Siêu Giàu…

 

Hãy xem thêm chương trình tại đây.

Xem thêm tại Youtube

 

Đăng ký tham dự tại đây:

Đăng ký tham dự AOP

THÔNG TIN SỰ KIỆN :

  • Ngày bắt đầu:18/10/2021
  • Thời gian:07:30
  • Ngày kết thúc:23/10/2021
  • Thời gian kết thúc:18:00
  • Số lượng tham gia:100
  • Địa điểm:Thực hiện ONLINE qua ZOOM - ID và Pass (Khách hàng nhận trước sự kiện)
zoom.us
X