NGÀY HỘI “LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022 – kỳ 3”

Kế hoạch kinh doanh hoàn hảo
  • 17/12/2021 - 08:00
  • Thực hiện ONLINE qua ZOOM - ID và Pass (Khách hàng nhận trước sự kiện)

Giữa tháng 12/2021 có phải là đã quá muộn để xây dựng hoàn chỉnh bản kế hoạch kinh doanh 2022?

Tham khảo thêm thông tin tại đây.

THÔNG TIN SỰ KIỆN :

  • Ngày bắt đầu:17/12/2021
  • Thời gian:08:00
  • Ngày kết thúc:19/12/2021
  • Thời gian kết thúc:17:30
  • Số lượng tham gia:100
  • Địa điểm:Thực hiện ONLINE qua ZOOM - ID và Pass (Khách hàng nhận trước sự kiện)
X