Course Category: Đào tạo In-house

Chuyên đề Sales “Xây dựng và quản trị đội sales hiệu quả”

Xây dựng và quản lý team sales hiệu quả qua việc huấn luyện tư duy và kịch bản bán hàng qua DISC, VAK, Lập trình ngôn ngữ tư duy… Xác định 04 bước xây dựng sự nhận biết và lựa chọn sản phẩm của Công ty bạn? Niềm tin của Bạn / của nhân viên hình thành ra sao? Nếu không có niềm tin thì liệu đội sales có làm việc hiệu quả?

Khoá huấn luyện Quy trình thao tác chuẩn SOP (In-house)

Khoá huấn luyện “Xây dựng quy trình thao tác chuẩn SOP” là chương trình huấn luyện được thực hiện In-House theo nhu cầu của Doanh nghiệp và Public để giúp các cấp quản lý và chủ doanh nghiệp xây dựng được một bộ Quy trình thao tác chuẩn cho toàn bộ hoạt động của Công […]

banner developing

Đào tạo Trainer

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Cấp quản lý doanh nghiệp/ Trưởng nhóm/ nhân viên kinh doanh tại doanh nghiệp. TẠI SAO NÊN HỌC “POWER TRAIN THE TRAINER”? Tham khảo: Nếu bạn muốn huấn luyện cho đội ngũ quản lý toàn công ty? Mục “Dạy Kỹ Năng” Ngày nay, để trở thành một chuyên viên huấn luyện giỏi […]

CEO - Giám đốc thực hành hiệu quả

Action as CxO – Huấn luyện CEO thực hành hiệu quả

“Có thể gọi các Giám Đốc, CEO hay CxO đã tham gia và thực hành đúng 10 chuyên đề huấn luyện của chúng tôi là những người đã có được “Tấm bằng Thạc sĩ về Thực hành Kinh doanh thực chiến” … Việc còn lại là Hành động theo đủ – đúng và đều và […]

X