09 bước giúp bạn Lập Kế Hoạch Kinh Doanh thực chiến

Nội dung chính

1. Nhìn lại kết quả kinh doanh một năm trước để chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh thực chiến.

Tại sao chúng ta cần nhìn lại thành quả 1 năm trước – trước khi thực hiện bản kế hoạch kinh doanh thực chiến?

Nhìn lại kết quả kinh doanh 1 năm qua sẽ giúp bạn khám phá lại mục tiêu cuộc sống, mục tiêu cá nhân của bạn và so với mục tiêu kinh doanh

Tại sao chúng ta cần làm điều này, trong cuộc sống tôi được biết rất nhiều con người không chủ động được cuộc sống của mình, không chủ động được ước mơ của mình, họ bị lệ thuộc vào người khác, và cho dù có ước mơ cá nhân rất lớn nhưng gần như họ không biết cách thức để đạt được nó…

Và cuối cùng họ là những người giúp người khác đạt được giấc mơ, là các chủ Doanh Nghiệp chắc các bạn đủ thông minh để biết tôi đang nhắc đến đối tượng nào.

Ngày lập kế hoạch hành động thực chiến gần nhất “01.10.2022”, đăng ký tham gia MIỄN PHÍ tại đây.

9 bước thiết lập bản kế hoạch kinh doanh thực chiến

Là các Chủ doanh nghiệp, các bạn chủ động đặt ra ước mơ của cá nhân mình và gia đình mình, công cụ để giúp các bạn được ước mơ đó chính là Công ty của bạn hoặc rất nhiều công ty… Do vậy, điều tôi luôn nhắc các bạn là luôn luôn kiểm tra lại về mục tiêu cá nhân của mình, so với mục tiêu đặt ra cho “Cái Công ty – cái công cụ” sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu cuộc sống của các bạn…

Lưu ý là, nếu mục tiêu cá nhân quá cao – mà mục tiêu đạt ra cho công ty quá thấp bạn hãy tự hỏi “khi nào thì mới đạt mục tiêu cuộc sống? Mình có nên đặt mục tiêu cho công ty Cao hơn” để nhanh đạt được mục tiêu cá nhân? Hoặc, ngược lại mục tiêu cá nhân thấp hơn rất nhiều so với mục tiêu của Công ty của bạn, câu hỏi là “động lực nào sẽ khiến bạn lèo lái doanh nghiệp của bạn đạt mục tiêu?”

Lời khuyên là, hãy làm hài hoà cả mục tiêu cá nhân và mục tiêu công ty của bạn!

Trong bản Kế hoạch kinh doanh, hãy dành một trang trống – đó có thể là trang “bí mật” của bạn để kiểm tra  lại các việc nêu trên. Hãy trả lời các câu hỏi sau để kiểm tra điều này.

 1.     Mục tiêu / dấu ấn quan trọng nhất mà bạn đạt được trong năm qua là gì?
 2.     Những điều bạn chưa đạt được? Lý do?
 3.     Điều bạn đạt được và chưa đạt được tác động gì đến doanh nghiệp của bạn
 4.     Nhìn lại số liệu kinh doanh chính năm 2020 của công ty bạn

Tham gia ngay khóa lập Kế hoạch hành động thực chiến ngày 01.10.2022 tại đây.

05 Mục tiêu cá nhân mà bạn sẽ đặt ra trong bản kế hoạch kinh doanh thực chiến năm nay là gì? (*)

 1. ………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………….
 4. ………………………………………………………………………….
 5. ………………………………………………………………………….

Xem xét lại các chỉ số tài chính của doanh nghiệp của bạn trong năm qua

Tình hình kinh doanh năm qua                                                       Năm         Tháng (/12)

 1. Tổng doanh thu                                                                   ————- ————-
 2. Tổng giá vốn (COS/COGS)                                                 ————- ————-
 3. Giá trị lợi nhuận gộp (1-2)                                                   ————- ————-
 4. Tỷ suất lợi nhuận gộp (3:1)                                                 ————- ————-
 5. Tổng chi phí bán hàng (CP lưu thông)                                ————- ————-
 6. Tổng chi phí quản lý                                                            ————- ————-
 7. Lợi nhuận ròng (3-4)                                                           ————- ————-
 8. Tỷ suất lợi nhuận ròng (7:1)                                               ————- ————-

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp bạn sẽ ra sao cho năm nay trong bản kế hoạch kinh doanh thực chiến (**)

Mục tiêu tài chính năm nay                                                            Năm           Tháng (/12)

 1. Lợi nhuận ròng mong muốn                                               ————-  ————-
 2. Chi phí bán hàng năm nay                                                 ————-  ————-
 3. Chi phí quản lý chung năm nay                                          ————-  ————-
 4. Lợi nhuận gộp mong muốn (1+2+3)                                   ————-  ————-
 5. Tổng biến phí = (100%- Tỷ suất lãi gộp) x Doanh thu        ————-  ————-

Tổng doanh thu cần có                                                                ————-  ————-

Câu hỏi dành cho các bạn khi lập kế hoạch kinh doanh thực chiến…

Hãy so sánh mục (*) và mục (**) để thấy theo cổ phần nhận được để so sánh mục tiêu Cá nhân và mục tiêu công ty. Và rồi hãy liệt kê 5 ưu tiên cần phải làm của bạn để đạt mục tiêu công ty năm tiếp theo.

 1. ………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………….
 4. ………………………………………………………………………….
 5. ………………………………………………………………………….

2. Xây dựng kế hoạch lãi lỗ (Profit & Lost) – Master Plan  đầu cho bản kế hoạch kinh doanh thực chiến

Các chỉ tiêu chính (MASTER KPIS) trong Master Plan chính là các chỉ số bạn định ra ở mục (**). Từ các Master KPIs về doanh thu, Giá vốn, Lãi gộp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, lãi vay, khấu hao, dòng tiền, tài sản, tồn kho và công nợ… theo phần phụ lục phần IV của bản Kế Hoạch Kinh doanh … các bạn sẽ lập lên được Các Chiến lược, các hành động theo Quý và theo tuần để thực thi các chiến lược nhằm đạt Mục tiêu kinh doanh của Công ty.

Đăng ký tham dự khóa huấn luyện lập kế hoạch kinh doanh tại đây.

Đăng ký tham dự ngay

Để xây dựng được các chiến lược phù hợp nhất cho Công ty, các bạn cần rà soát để phân tích đầy đủ các phần tiếp theo đây.

Để các bạn có động lực, tôi xin nhắc lại là HÃY DÀNH 20% ĐỂ LÀM MỘT CÁCH NGHIÊM TÚC và CHỦ ĐỘNG… bạn sẽ dùng được “nó” suốt quãng đời làm kinh doanh của bạn.

3. Trong Kế hoạch kinh doanh thực chiến phải phân tích các yếu tố Môi trường kinh doanh tác động đến hoạt động công ty

+ Phân tích môi trường chính sách pháp luật của nhà nước và Quốc tế để tìm ra các cơ hội – Phân tích theo mô hình PESTEL. Từ đó xác định các chiến lược mới cho năm kinh doanh tiếp theo.

+ Phân tích môi trường Vi mô theo 5 forces (5 thế lực cạnh tranh) để tìm ra cơ hội và xác định các rủi ro tiềm ẩn.

+ Xác định các nội dung dưới đây:

 • 5 đối thủ mạnh nhất của bạn trong ngành là những ai? Làm gì để công ty bạn đạt mục tiêu bất chấp các đổi thủ có hành động gì đi nữa?
 • Dự kiến các đối thủ có các sản phẩm có thể thay thế sản phẩm và dịch vụ của bạn?
 • 5 nhà cung cấp quan trọng nhất của bạn? Làm gì để họ hỗ trợ bạn đạt mục tiêu kinh doanh?
 • Danh sách những Khách hàng quan trọng nhất? hoặc Khách hàng tiềm năng quan trọng nhất đối với công ty bạn?
 • Những đối thủ mới tiềm ẩn (nếu có) họ sẽ làm gì và bạn sẽ làm những gì?

+ Phân tích theo ma trận SWOT – Điểm mạnh/yếu – Cơ hội/ Rủi ro để tìm ra chiến lược phù hợp nhất

 • Điểm mạnh của Công ty bạn là gì, hãy liệt kê 5 điểm mạnh nhất?
 • Điểm yếu của Công ty bạn là gì, hãy liệt kê 5 điểm yếu nhất?
 • Cơ hội đối với công ty bạn trong năm tới là gì, bạn tận dụng cơ hội bằng cách nào?
 • Các rủi ro đối với công ty bạn là gì? Làm gì để ngăn ngừa các rủi ro này?
 • Từ các phân tích trên, hãy chuẩn bị các chiến lược quan trọng và phù hợp nhất để tận dụng được cơ hội và ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra.

4. Phân tích các yếu tố trong bản kế hoạch kinh doanh thực chiến để đảm bảo thành công

Chúng ta không phải là một mình và duy nhất trên thương trường… Vậy hãy Phân tích (Ngành, khách hàng, đối thủ cạnh tranh) trong bản kế hoạch kinh doanh thực chiến.

+ Phân tích ngành, Phân tích tổng quan về thị trường nơi có các Khách hàng mục tiêu và thị trường mục tiêu của bạn về: Mô tả ngành, Xu hướng của ngành, Sản phẩm của ngành Doanh thu của ngành, Tỷ lệ phát triển, Dự báo tỷ lệ phát triển, Số lượng cửa hàng, Số lượng lao động, Thị phần…

+ Phân tích khách hàng: Khách hàng mục tiêu, Nhu cầu khách hàng.

+ Phân tích đối thủ cạnh tranh, Đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Đối thủ cạnh tranh gián tiếp, Tổng quan về lợi thế cạnh tranh của công ty bạn, kế hoạch nào hợp tác được với các đối thủ cạnh tranh?

Đăng ký tham dự khóa huấn luyện lập kế hoạch kinh doanh tại đây.

Đăng ký tham dự ngay

5. Lập Kế hoạch Marketing chi tiết cho bản kế hoạch kinh doanh thực chiến

Xây dựng Kế hoạch Marketing và các phương cách tiếp cận ĐỦ số lượng Khách hàng tiềm năng trong thị trường mục tiêu.

+ Product, Service và Pricing – Sản phẩm, dịch vụ của bạn mang lại lợi ích gì cho các Khách hàng của bạn? Giá trị đó so sánh với khoản đầu tư của họ thì họ sẽ được lợi ích như thế nào? Bạn cần có thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ để truyền thông cho các Khách hàng mục tiêu của bạn.

Kế hoạch marketing trong kế hoạch kinh doanh thực chiến

+ Kế hoạch quảng bá, ngoài thông điệp thì bạn cũng cần có kế hoạch quảng bá rõ ràng để đảm bảo các thông điệp được đến đủ và đúng thời điểm cho Khách hàng mục tiêu.

+ Kế hoạch quảng bá cho các khách hàng hiện hữu để thu hút họ tái sử dụng sản phẩm và dịch vụ của công ty bạn? Thông điệp cho các Khách hàng mới và các Khách hàng cũ có điểm gì giống và điểm gì khác nhau? Lựa chọn thông điệp nào để truyền thông hiệu quả nhất cho từng loại đối tượng và cho cả 2 đối tượng?

+  Kế hoạch phân phối và giao hàng cho các Khách hàng như thế nào để hiệu quả, an toàn và đảm bảo công nợ được thu hồi.

+ Quản lý khách hàng

 • Cách thức quản lý khách hàng mới và cũ
 • Mỗi khách hàng có được thì công ty bỏ ra bao nhiêu chi phí đầu tư từ chiến lược Marketing?
 • Khai thác hiệu quả mỗi khách hàng như thế nào? Giá trị vòng đời một khách hàng sẽ là bao lâu và bao nhiêu tiền? Thang sản phẩm nào cho mỗi khách hàng? Để đảm bảo khách hàng sử dụng đủ thang sản phẩm của Công ty…

+ Các công cụ quảng bá sẽ thực hiện là gì: Website, Fanpage, bảng hiệu, POSM, kênh quảng bá, v.v… đảm bảo tiếp cận ĐỦ số lượng khách hàng tiềm năng theo Kế hoạch và mục tiêu đề ra theo thời điểm.

Đăng ký tham dự khóa huấn luyện lập kế hoạch kinh doanh tại đây.

Đăng ký tham dự ngay

6. Lập Kế hoạch bán hàng trong kế hoạch kinh doanh thực chiến

+ Xác định rõ điểm nhấn về chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu khách hàng, tỉ lể chuyển đổi từ KH tiềm năng thành khách hàng…

+ Thiết lập chỉ tiêu doanh thu theo sản phẩm, theo khu vực, theo nhân sự và doanh thu theo thời gian Quý, tháng…

+ Các Phòng ban và nhân sự chịu trách nhiệm chính trong việc Tăng số lượng khách hàng, tăng doanh thu … theo 5 ways. Lưu ý bộ phận hay phòng ban nào không phục vụ được cho 5 ways thì phòng ban đó đang bị “thừa” trong cơ cấu tổ chức công ty và nên được luân chuyển, tái cơ cấu hoặc tinh giản.

+ Phương pháp phân phối hiện hiệu quả theo phương châm “dễ mua – dễ bán – Dễ giao hàng và thanh toán…

+ Đánh giá nhu cầu của khách hàng theo Thang sản phẩm, từ đó xây dựng kịch bản bán hàng theo thang sản phẩm hiệu quả nhất theo giá trị vòng đời 1 khách hàng nhằm tối ưu chi phí bán hàng và khai thác khách hàng.

+ Phân khúc khách hàng cụ thể theo ABCD hoặc theo Cao – Trung – Thấp cấp để có cơ cấu sản phẩm phù hợp, chính sách phù hợp nhằm tối ưu hoá doanh thu và lợi nhuận.

+ Kế Hoạch Tăng Doanh thu thông qua Cải thiện tỷ lệ chuyển đổi?

+ Kế Hoạch Tăng Doanh thu thông qua Cải thiện giá trị trung bình trên mỗi lần bán hàng.

Đăng ký tham dự khóa huấn luyện lập kế hoạch kinh doanh tại đây.

Đăng ký tham dự ngay

7. Hoàn tất Kế hoạch hoạt động cho kỳ kinh doanh để hoàn tất bản kế hoạch kinh doanh thực chiến

+ Rà soát, bổ sung Quy trình hoạt động chính của công ty để tối ưu hiệu quả và chất lượng công việc.

+ Thiết lập Các cột mốc quan trọng theo Quý, theo Tháng, theo Tuần để quả trị các hoạt động nhằm đạt mục tiêu kinh doanh.

+ Dựa vào Mục tiêu kinh doanh và các chiến lược đã định, để thực hiện được các chiến lược thì Đội ngũ quản lý quan trọng của bạn cần gồm những ai, chia sẻ quyền lợi với họ như thế nào theo “6 keys to winning team”? 

8. Các biểu mẫu mô tả trong bảng kế hoạch kinh doanh thực chiến

Xây dựng viễn cảnh tài chính dựa trên các biểu mẫu được cung cấp, bao gồm:

 1. Những điểm nhấn về doanh thu và lợi nhuận
 2. Dự toán các khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý chung
 3. Yêu cầu về vốn, ROA, ROI…
 4. Chiến lược thoái vốn, bán cổ phần (nếu có)
 5. Kế hoạch lãi lỗ theo Năm, Quý và tháng
 6. Bảng cân đối kế toán
 7. Kế hoạch lưu chuyển tiền tệ hàng năm
 8. Phân tích dòng tiền biên

Đăng ký tham dự khóa huấn luyện lập kế hoạch kinh doanh tại đây.

Đăng ký tham dự ngay

9. Thiết lập Kế hoạch thực thi Chiến lược và Kế hoạch hành động…

Gợi ý:

+ Sử dụng bảng kế hoạch “One Page Plan” của ActionCoach.

+ Sử dụng công cụ Balanced Scorecard để triển khai chiến lược đồng bộ, vừa phát triển con người, vừa phát triển quy trình nội bộ kết hợp gia tăng khách hàng và đạt mục tiêu tài chính…

+ Tham gia đủ bốn kỳ Planning Bootcamp mỗi năm để biết rõ mình đang ở đâu trong bản đồ Kế hoạch kinh doanh, cần làm những gì và triển khai các mục tiêu đã định theo Bản đồ kế hoạch kinh doanh đã được lập.

+ Tuân thủ ngân sách và thực thi kiểm soát ngân sách đã được lập.

Mến chúc các bạn lập được bản kế hoạch kinh doanh – thiết lập được bản đồ kinh doanh cho một năm cho công ty mình.

Đăng ký tham dự khóa huấn luyện lập kế hoạch kinh doanh tại đây.

Đăng ký tham dự ngay

Nhà huấn luyện doanh nghiệp kinh doanh “thực chiến”.

Business COACH I Executive COACH I Chuyên gia đào tạo và huấn luyện doanh nghiệp.

COACH Thomas – Trịnh Đặng Khánh Toàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X