Nguyễn Thị Bình Nguyên

Chương trình đào tạo “Kỹ năng bán hàng – SALEPRO” và “Kỹ năng giải quyết vấn đề – PSR” Của […]

Ông Phạm Tiến Trung

Tôi tham gia khoá huấn luyện “Mentoring” – định hướng Kinh doanh và phát triển bản thân do Coach Thomas […]

Ông Nguyễn Quang Hân

Chương trình đào tạo Trainer nội bộ (train the trainer) do Coach Thomas Trịnh Toàn tổ chức vô cùng sát […]

Ông Nguyễn Quang Lâm

Công ty chúng tôi là khách hàng thường xuyên của Coach Thomas., các khoá huấn luyện kỹ năng bán hàng, […]

X