Ông Nguyễn Công Lộc – Giám Đốc Tài Lộc Window

Sau thời gian được Huấn luyện bởi Business Coach Trịnh Toàn… Công ty tôi xây dựng được mục tiêu rõ ràng, Kế hoạch Kinh doanh thực chiến. Sau 2 năm đồng hành cùng Business Coach, Doanh thu Công ty tôi tăng gấp 4 lần và Lợi nhuận tăng 8 lần. Tham khảo tại đây

Nguyễn Thị Bình Nguyên

Chương trình đào tạo “Kỹ năng bán hàng – SALEPRO” và “Kỹ năng giải quyết vấn đề – PSR” Của ActionCoach do Business Coach Thomas Trịnh Toàn huấn luyện thật hữu ích, ứng dụng được ngay cho DN của tôi. Sau khoá học, NHL đã dành thêm một thời gian nhất định để Kèm cặp […]

Ông Phạm Tiến Trung

Tôi tham gia khoá huấn luyện “Mentoring” – định hướng Kinh doanh và phát triển bản thân do Coach Thomas Trịnh Toàn trực tiếp đào tạo và huấn luyện. Sau 90 ngày đầu tiên công ty tôi đạt được kết quả rất khả quan, đạt được mục tiêu kinh doanh và cá nhân tôi cân […]

Ông Nguyễn Quang Hân

Chương trình đào tạo Trainer nội bộ (train the trainer) do Coach Thomas Trịnh Toàn tổ chức vô cùng sát thực và hữu ích. Các học viên sau khi tham dự và được luyện tập đã có thể tự tin đứng lớp đào tạo cho các nhân viên nội bộ khác của Công ty chúng […]

Ông Nguyễn Quang Lâm

Công ty chúng tôi là khách hàng thường xuyên của Coach Thomas., các khoá huấn luyện kỹ năng bán hàng, đọc vị khách hàng và phân biệt các đối tượng người mua hàng rất thực tiễn và hữu ích cho các Quản lý và nhân viên. Với nội dung được truyền tải đầy đủ và […]

X