Nguyễn Thị Bình Nguyên

Chương trình đào tạo “Kỹ năng bán hàng – SALEPRO” và “Kỹ năng giải quyết vấn đề – PSR” Của ActionCoach do Business Coach Thomas Trịnh Toàn huấn luyện thật hữu ích, ứng dụng được ngay cho DN của tôi. Sau khoá học, NHL đã dành thêm một thời gian nhất định để Kèm cặp và Coaching cho Các thành viên trong công ty để luyện thành Kỹ năng. Cảm ơn Coach.

X