Chương trình đào tạo Trainer nội bộ (train the trainer) do Coach Thomas Trịnh Toàn tổ chức vô cùng sát thực và hữu ích. Các học viên sau khi tham dự và được luyện tập đã có thể tự tin đứng lớp đào tạo cho các nhân viên nội bộ khác của Công ty chúng tôi. Có một sự chuyển biến ngay sau khó học là các nhân viên của chúng tôi tự tin đứng trước đám đông và có khả năng giảng giải, dẫn giải một cách dễ hiểu cho người nghe. Cảm ơn Coach Thomas và các cộng sự.

X