Ông Nguyễn Công Lộc – Giám Đốc Tài Lộc Window

Sau thời gian được Huấn luyện bởi Business Coach Trịnh Toàn… Công ty tôi xây dựng được mục tiêu rõ ràng, Kế hoạch Kinh doanh thực chiến. Sau 2 năm đồng hành cùng Business Coach, Doanh thu Công ty tôi tăng gấp 4 lần và Lợi nhuận tăng 8 lần.

Tham khảo tại đây

X