Ông Nguyễn Công Lộc – Giám Đốc Tài Lộc Window

Sau thời gian được Huấn luyện bởi Business Coach Trịnh Toàn… Công ty tôi xây dựng được mục tiêu rõ ràng, Kế hoạch Kinh doanh thực chiến, doanh thu tăng 1,5 lần.

Tham khảo tại đây

X