Tầm nhìn sứ mệnh và lời hứa thương hiệu của nhà huấn luyện doanh nghiệp

Tầm nhìn, sứ mệnh và lời hứa thương hiệu của Nhà huấn luyện doanh nghiệp Thomas Trịnh Đặng Khánh Toàn [Business COACH I Executive COACH]. Tầm nhìn là đích đến dài hạn dẫn dắt mọi nguồn lực, hành động và chiến lược của Nhà huấn luyện; sứ mệnh là các hoạt động chính dẫn dắt hành động và nguồn lực của nhà huấn luyện để mang đến các giá trị cho khách hàng; lời hứa thương hiệu là cam kết của nhà huấn luyện với khách hàng.

1. Tầm nhìn của nhà huấn luyện doanh nghiệp

“THẾ GIỚI THỊNH VƯỢNG HƠN nhờ TƯ DUY và HỆ THỐNG”

“Greaten Your Business by Great System & Yourself”

Tầm nhìn của nhà huấn luyện doanh nghiệp
Tầm nhìn của tôi – Nhà huấn luyện doanh nghiệp

2. Sứ mệnh của nhà huấn luyện doanh nghiệp

Giúp các chủ doanh nghiệp làm chủ công việc kinh doanh của mình.

Thay vì làm thuê cho doanh nghiệp (Self – Employed) thì nhà huấn luyến giúp chủ doanh nghiệp xây dựng công ty thành cỗ máy vận hành tự động để xử lý mọi hoạt động phát sinh, từ đó mang lại doanh thu và lợi nhuận về cho chủ doanh nghiệp.

Sứ mệnh biến công ty thành cỗ máy kiếm tiền
Biến công ty thành cỗ máy kiếm tiền”

2.1        Tôi tin rằng “kinh doanh thành công là biến công ty thành một cỗ máy và bạn phải bán được nó với giá cao…” => Tôi Đồng hành để hiện thực hoá mục tiêu cuộc đời của Khách hàng thông qua quá trình xây dựng và hoàn thiện cỗ máy kinh doanh đã được tối ưu hoá mọi nguồn lực cốt lõi… Tự mang tiền về cho chủ đầu tư xứng đáng.


Nhà huấn luyện giúp các chủ doanh nghiệp huấn luyện đội ngũ

Nhà huấn luyện doanh nghiệp đào tạo đội ngũ
“Xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp”

2.2    Tôi tin rằng “cỗ máy kinh doanh sẽ ngày càng hiệu quả hơn và bạn sẽ có thêm nhiều cỗ máy” nếu bạn có cộng sự phù hợp đồng hành => Tôi trú trọng Đào tạo & huấn luyện để giúp các chủ doanh nghiệp và đội ngũ xây dựng được hệ thống quy trình, chính sách toàn diện để đội ngũ nhân sự “gắn bó lâu dài – trung thành và phù hợp” giúp vận hành hiệu quả hệ thống các cỗ máy kinh doanh…


Nhà huấn luyện chia sẻ góc nhìn giúp các Chủ doanh nghiệp nhận ra góc nhìn mới.

Nhà huấn luyện chia sẻ góc nhìn mới
           “Thay đổi để thành công hơn”

2.3 Tôi tin rằng “nhiều chủ doanh nghiệp đã thành công – chúng ta muốn thành công hơn…”; Tôi cũng biết rằng “nhiều người đã từng thành công – nay lại đi xuống và vẫn kiên trì cố gắng, nhưng…” => Sứ mệnh của tôi là phải mang đến cho Khách hàng góc nhìn mới, nhận thức tiến bộ, soi ra được góc khuất của các lối mòn “thành công” trong quá khứ để thay đổi đồng thời khai thác năng lực cốt lõi để giúp công ty khách hàng ngày càng phát triển…


Nhà huấn luyện doanh nghiệp giúp công ty xây dựng hệ thống kiểm soát chuỗi cung ứng.

Nhà huấn luyện xây dựng chuỗi cung ứng
“hợp tác để thành công và tiến xa”

2.4    Tôi tin rằng “một cỗ máy vận hành hiệu quả sẽ cần nguyên liệu đầu vào chất lượng và bền vững”  => Tập trung giúp khách hàng lựa chọn và dẫn dắt – nâng tầm các nhà cung cấp đồng hành phát triển trong dài hạn để đôi bên cùng thắng.


3. Lời hứa thương hiệu của nhà huấn luyện doanh nghiệp: J.S.C

Journey to Success

“Tôi cam kết xây dựng chiến lược phù hợp với nguồn lực và năng lực cốt lõi của bạn để giúp bạn đạt mục tiêu cuộc đời”

Simple for Fools

Tôi cam kết mang đến cho bạn phương pháp đi đến thành công đơn giản nhất, phù hợp nhất với tất cả mọi người trong công ty bạn.

Cash Machine to sell

Tôi cam kết xây dựng và phát triển công ty bạn thành cỗ máy kiếm tiền có giá trị cao, có thể bán toàn bộ hoặc một phần và có thể nhượng quyền…

ROI x10 by Alignment.

Tôi cam kết mang lại giá trị hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn Cao hơn giá trị bạn đầu tư cho việc huấn luyện, sau buổi Alignment với công ty, tùy thuộc vào tình hình thực tại của doanh nghiệp – chúng tôi đưa ra lời cam kết – với mức hiệu quả là mang lại cho doanh nghiệp đến 10 lần giá trị đầu tư (ROI = 10).

Nhà huấn luyện doanh nghiệp.

Business COACH I Executive COACH

MBA, Thomas Trịnh Toàn


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X