Tư duy và nhiệm vụ nhà Quản lý

06 tư duy của nhà quản lý thành công

04 chức năng của nhà quản lý…

Chương trình Đào tạo Kỹ năng theo nhu cầu của Doanh nghiệp được thực hiện bởi các nhà huấn luyện kinh doanh.

Thời lượng: 02 ngày.

Vui lòng liên hệ để được gửi bản TNA nhằm đánh giá nhu cầu đào tạo của công ty bạn.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Cấp quản lý doanh nghiệp/ Trưởng nhóm/ nhân viên kinh doanh tại doanh nghiệp.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Phương pháp đào tạo theo phong cách Diễn dịch và Quy nạp, đồng thời ứng dụng uyển chuyển phù hợp với trình độ và nội dung khóa huấn luyện

Phương pháp học linh hoạt theo nhóm mang tính cạnh tranh cao, khuyến khích thảo luận tư duy mở cá nhân tích cực, giải quyết bài tập cụ thể và phân tích tình huống từ đơn giản đến chuyên sâu, vận dụng phương pháp Não công để kích thích khả năng tư duy và sáng tạo giải pháp hữu ích với các tình huống thực tế. Giảng viên thuyết giảng đề tài, phân tích, đúc kết các giá trị sau quá trình thảo luận với tôn chỉ lấy người học làm trung tâm, giảng viên đóng vai trò hướng dẫn, hỗ trợ và khơi gợi khả năng tự phát triển tư duy, tự giải quyết vấn đề của học viên nhằm ứng dụng tối đa kiến thức vào thực tiễn công việc.

Khóa học sử dụng nhiều công cụ giảng dạy trực quan bằng hình ảnh, clip,… giúp người học dễ tiếp thu và ứng dụng

Ngoài ra, khóa huấn được thiết kế theo dạng chuyên đề, trong thời gian ngắn tạo điều kiện cho các cấp quản lý và nhân viên có thể chủ động sắp xếp thời gian học

X