Sự kiện gần nhất – Ngày thứ Sáu 20.8.2021

  • Đơn vị tổ chức: Actioncoach CBD firm và  các Business Coaches

  • Địa điểm           : Online qua Zoom (ID và Pass sẽ được gửi sau khi các anh chị Đăng ký thành công)

  • Thời gian          : 8:30 – 17:00 (cả ngày)

  • Ngày                  : Thứ Sáu 20/8/2021.

  • Số lượng           : giới hạn 150 người.

  • Đối tượng         : Các Chủ Doanh Nghiệp, Giám Đốc, Tổng Giám Đốc trên toàn quốc.

  • Hạn đăng ký     : 12:00 ngày thứ Năm 19/8/2021.

1. Tôi muốn trải nghiệm Hội thảo “6 bước xây dựng doanh nghiệp Thành công” MIỄN PHÍ ngay.

2. Tôi muốn tìm hiểu thêm thông tin về Hội Thảo

X