Memberships – Khi là thành viên bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi

Bạn chưa là Thành viên?

Nếu là thành viên của tổ chức ActionCoach, bạn sẽ được tham gia các chương trình đào tạo mang tính Toàn cầu của ActionCOACH với chi phí 0 đồng, ngoài ra bạn được tham gia các câu lạc bộ phát triển kinh doanh, kết nối kinh doanh mà từ đó bạn sẽ có thêm doanh thu, thêm lợi nhuận và các mối quan hệ chất lượng.

Điều kiện để trơ thành thành viên, các bạn vui lòng xem tại mục “tiêu chuẩn thành viên”… Có 3 cấp độ Thành viên của ActionCoach. Bạn cần Đăng ký để được xét duyệt trở thành thành viên của ActionCoach.

 

Bạn đã là thành viên?

Nếu bạn đã là Thành viên, nghĩa là bạn đã được xét duyệt và thông báo gửi về Email của bạn… Ban đang nhập vào bằng việc click vào nút Log in bên dưới hoặc tại Menu chính để tham gia vào cộng đồng xây dựng đế chế kinh doanh bài bản, chuẩn mực cùng các Nhà Huấn Luyện Kinh doanh ActionCOACH.

X